Gizli (Gölge) Müşteri Araştırması

Gizli Müşteri çalışmalarımızda çalışma hedeflerinde belirlenen hizmet parametrelerine hizmet ediyor, ilk elden içgörüler sunuyoruz.
Ekibimiz, araştırmaya değerli bilgiler katarak işletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemesi, müşteri memnuniyetini artırması ve farklı deneyimler sunmasına yardımcı olmak için var gücüyle çalışıyor.

Çalışmanın gereksinimlerine göre, gölge müşterilere genel eğitimlerin yanı sıra projeye özgü oyunculuk eğitimleri de sunuyoruz.

Neleri Değerlendiriyoruz?

  • Personelin hizmet standartlarına uyum sağlama düzeyi
  • Ziyaret edilen noktanın düzeni, temizliği, hijyen gibi standartlara uyum seviyesi
  • Müşteri hizmetleri ve servis hızı konusundaki başarı düzeyi
  • Personelin aldığı eğitimlere uyum sağlama derecesi
  • Satış sonrası hizmet sunulup sunulmadığı ve takip yöntemleri
  • Personelin, satılan ürün ve hizmetler hakkında bilgi düzeyi
  • Müşteri memnuniyetini sağlama ve takip etme yeteneği
  • Müşteri ihtiyaçlarının analiz edilip edilmediği
  • Ürün sunumunun standartlara uygunluğu