Kamuoyu Araştırmaları

Toplumsal dinamikleri anlamak,
Belirli konulardaki görüş ve tutumları ölçmek,
Olaylar, kişiler ve eğilimler hakkında periyodik ve işlenebilir bilgi akışı sağlamak,
Kazanılacak demografinin doğru belirlenmesine katkıda bulunmak,
İlgili branşın güçlü ve zayıf yanlarının şeffaflıkla analiz edilmesini sağlamak,
Hedef kitlede zamanla meydana gelen değişimleri izlemek amacıyla kamuoyu araştırmaları gerçekleştiriyoruz.