Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları

Müşterilerimizle aynı dili konuşan bir ekip olan biyologlar, veteriner hekimler ve ziraat mühendislerinden oluşan takımımız, çiftlikten sofraya uzanan süreçte geniş bir uzmanlık yelpazesine sahiptir. Tavuk sağlığından yarış atı bakımına, fungisitlerden antibiyotiklere kadar çeşitli alanlarda yürüttüğümüz araştırmalar, uzmanlığımızın bir göstergesidir.

Ürünlerin tarladan tüketime kadar olan süreçlerinde, tohumdan hasada, işlemeden ambalajlamaya kadar her aşamayı kapsıyoruz.

Araştırmalarımıza dahil ettiğimiz meslek grupları arasında çiftçiler, tesis yöneticileri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, makine operatörleri, kalite kontrol uzmanları ve satın alma yöneticileri bulunmaktadır.